Swapni barvu

Pro školy

Už několik let se snažíme aktivizovat studenty středních škol prostřednictvím přednášek a workshopů týkajících se tématu cirkulární ekonomiky. Jsme také propojeni s projektem Cirkulární školy, který probíhá pod záštitou Pražského inovačního institutu na základních školách. Studenty interaktivní formou edukujeme, děláme pro ně praktické workshopy, přednášíme o udržitelnosti a cirkulární ekonomice a samozřejmě aktivizujeme prostřednictvím swapů.

2021-09-16-SWAP-PRAGUE-edukace-školy